Header_1718_09.jpg Header_1718_03.jpg Header_1718_02.jpg Header_1718_06.jpg Header_1718_10.jpg Header_1718_07.jpg Header_1718_05.jpg Header_1718_01.jpg Header_1718_11.jpg Header_1718_13.jpg Header_1718_04.jpg Header_1718_00jpg.jpg Header_1718_08.jpg

AVG-Verklaring Laren

20-4-2018  | 

Beste (ouders van jeugd) leden, Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie van kracht is en dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf deze datum niet langer geldt. Laren maakt, net als veel andere hockeyclubs, gebruik van het LISA-ledenadministratiesysteem, waarbij gegevens van de leden via de website (na inloggen) en via de LISA-app beschikbaar zijn, onder meer voor het organiseren van competitiewedstrijden. LISA werkt nauw samen met de KNHB om aan de AVG te voldoen. De KNHB heeft een stappenplan ontwikkeld, waarmee clubs kunnen nagaan of zij voldoen aan de AVG (de AVG-Tool). Laren heeft dit stappenplan doorlopen en wij zijn door de KNHB en Stichting AVG voor Verenigingen, AVG-Proof bevonden. De AVG-verklaring kunt u vinden achter het besloten gedeelte van de site, onder het kopje 'Algemeen'.

Kortom: U kunt ervan uitgaan dat Laren zorgvuldig met de ledendata zal blijven omgaan en dat alleen voor specifieke doeleinden deze data worden gedeeld. (Bijv. delen wij data met de KNHB i.v.m. de competitie.) Wij zullen er zorg voor dragen dat dit altijd de juiste gegevens zijn, passend bij het doel van de verwerking. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Wij vertrouwen een ieder hiermee te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Juud Hollander (bestuurssecretaris)


Sponsors
Gerelateerd nieuws
ZH1 - Amsterdam
zaterdag 26-1 uit om 13:00 info
ZD1 - hdm
zaterdag 26-1 thuis om 14:00 info
Agenda
21-1 Bestuursvergadering
28-1 ALV
28-1 Trimcompetitie Zaalhockey 2018-2019


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Wouter Nagtegaal
Pollux Smorenburg
Castor Smorenburg
Reinoud Tibboel