Header_1718_00jpg.jpg Header_1718_01.jpg Header_1718_04.jpg Header_1718_09.jpg Header_1718_11.jpg Header_1718_05.jpg Header_1718_10.jpg Header_1718_02.jpg Header_1718_03.jpg Header_1718_08.jpg Header_1718_06.jpg Header_1718_13.jpg Header_1718_07.jpg

Aanmelden

Voor het hockeyseizoen 2019-2020 kunnen junioren aangemeld worden als trainingslid/Kabouter. Dit kan door middel van onderstaand aanmeldingsformulier vanaf 1 oktober 2018 tot 1 mei 2019. Kinderen die aangemeld worden moeten in het seizoen van aanmelding op 1 oktober tenminste 4 jaar zijn, zodat ze in het seizoen dat ze met het hockey beginnen op 1 oktober 5 jaar zijn.


Senioren kunnen zich het gehele seizoen aanmelden.

Bij aanmelding via het formulier geeft u aan akkoord te gaan met de automatische incasso van de jaarlijks, tijdens de ledenvergadering, vastgestelde contributie(s) en eventuele toeslagen. Bovendien gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de Larensche Mixed Hockey Club.

Aanmelden gaat snel en gemakkelijk; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. U ontvangt direct na aanmelding een bevestigingsmail  en een in te vullen incassoformulier op het door u opgegeven email-adres. Het incassoformulier graag ondertekend, incl. kopie ID-kaart en pasfoto mailen naar l
[email protected] of per post retourneren. Begin mei 2019 zal de aanname commissie de ouders van aangemelde jeugdleden informeren over de aanname procedure. De definitieve aanname van jeugdleden wordt medio juni 2019 bekend gemaakt.


Opzeggen

Uw opzegging van het lidmaatschap voor het komende seizoen moet vóór 1 mei 2019 te gebeuren.
- Er is een uitzondering voor jeugd die eindexamen middelbare school doet en in het volgende jaar gaat studeren. Voor hen is de datum vóór 30 juni 2019. (i.v.m. examenuitslag).
- Opzeggingen na de genoemde data zijn niet geldig en in dat geval is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd

Opzegging kan uitsluitend, met vermelding van de reden van opzegging, schriftelijk of per email naar de ledenadministratie: [email protected].

Voor de volledige tekst verwijzen wij naar art. 6 lid 1 en 2 van het Huishoudelijk reglement.

Aanmeldingsformulier

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sponsors
H1 - Oefenwedstrijd
dinsdag 20-8 uit om 20:00 info
D1 - Oefenwedstrijd
maandag 19-8 thuis om 19:30 info
Agenda


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Quinten Goutier
Roeland Hartog
Maud van der Meeren
Casper Rehe